Achiziționați numai o baterie cu performanțe conforme cu necesitățile mașinii!

În caz contrar, rezultă suprasolicitarea bateriei și o durată de serviciu redusă! 

În termen de 10 zile de la cumpărarea bateriei este obligatorie verificarea tensiunii de încărcare a releului electric la un service Rombat în localitățiile în care există service ROMBAT sau la un service auto în localitățiile unde nu este service ROMBAT.
Tensiunea trebuie să fie în limitele 14 - 14,4 V. Dacă tensiunea de încărcare nu se încadrează în intervalul menționat, vă rugăm remediați deficiența.
Numai atunci când tensiunea de încărcare este corectă, se menționează în certificat și acesta devine valid.
Verificarea tensiunii de încărcare se face gratuit atât la cumpărare cât și în perioada de garanție la societățile service autorizate de către Rombat și menționate în prezentul certificat. Verificați densitatea electrolitului (excepție construcțiile etanșe); dacă este sub 1,24g/cm3, bateria se va reîncărca.

Depozitarea și întreținerea bateriei

Bateriile livrate încărcate cu electrolit se vor depozita în încăperi închise și uscate, cu ventilație corespunzătoare, cu temperaturi între 5 și 30°C și umiditate relativă mai mică de 80%, ferite de surse de căldură și radiații solare. După o perioadă maximă de depozitare sau neutilizare de:

Premier Tornada Cyclon Terra, Terra Pro Terra 2S
6 luni 6 luni 6 luni 2 luni 2 luni

Bateriile se vor reîncărca după metoda descrisă la capitolul "Regimul de reîncărcare". Depozitarea bateriilor la temperaturi peste 30°C reduce dramatic durata maxim admisă de depozitare fără reîncărcare. În acest caz se va controla lunar tensiunea la bornele bateriei, iar în cazul scăderii tensiunii sub 12.4V bateria se va reîncărca.

Montare

Montarea corectă presupune îndeplinirea următoarelor cerințe:

 • Scoaterea din funcție a tuturor consumatorilor electrici
 • Suprafețele de contact electric ale bornelor bateriei și ale papucilor de prindere ai cablurilor se vor curăța de oxizi până la apariția luciului metalic, apoi vor fi protejate cu vaselină neutră antiacidă.
 • Fixarea papucilor pe borne se realizează ferm, fără producere de deteriorări mecanice.
 • Se vor utiliza numai papuci de prindere corespunzători realizării unui contact electric bun.
 • Ordinea de conectare în circuit: întâi borna pozitivă și apoi cea negativă cu legare la masă.
 • La autovehiculele cu alimentarea la 24Vcc este obligatoriu ca cele două baterii înseriate să fie identice constructiv, ambele funcționale și cu aceeași stare de încărcare (aceeași densitate și tensiune la borne).
 • Se înterzice, la autovehiculele cu alimentarea la 24Vcc, cuplarea directă la bornele oricărei baterii a unor consumatori de 12 V.
 • Pentru alimentarea acestora se va recurge la utilizarea unui convertor 24Vcc / 12Vcc

RECOMANDARE: În cazul defectării uneia dintre baterii este îndicată înlocuirea ambelor baterii!

Exploatare

Se verifică obligatoriu tensiunea de încărcare a releului în termen de 10 zile de la achiziție, gratuit la unitățile de service Rombat prezente în certificatul de garanție. 

Recomandăm verificarea bateriei la intrarea în sezonul rece, gratuit la oricare din service-urile partenere.

Bateriile fiind fără întreținere se interzice intervenția în construcția bateriei.

De asemenea, se verifică orificiile de aerisire ale dopurilor să nu fie obturate.
Dacă în exploatare se constată supraîncărcarea bateriei, indicată prin consumul exagerat de electrolit (scăderea nivelului) sau subîncărcarea, indicată prin scăderea densității electrolitului sub 1,24g /cm³ se va verifica instalația electrică a autovehiculului (releu regulator, alternator).
În cazul utilizării preponderente în oraș a autovehiculului, caracterizată prin porniri frecvente, parcursuri scurte (taximetru) bateria se poate descărca (densitate sub 1,24 g / cm³), deși instalația este corect reglată.
Nu lăsați bateria descărcată (densitate sub 1,2 g / cm³ ) la temperaturi sub 0°C, deoarece electrolitul îngheață și duce la distrugerea plăcilor! Tensiunea releului trebuie să se mențină la valoarea ( 14,2 ± 0,2 V ).
Evitați utilizarea îndelungată a bateriilor cu starea de încărcare sub pragul de 70%. Acest lucru echivalează cu o subdimensionare capacitivă responsabilă de apariția defectului de suprasolicitare (se pierde dreptul la garanție!).

Notă

Ori de câte ori s-a produs o descărcare (de regulă accidentală de durată) în regimul stand-by al mașinii (mașina cu motorul oprit), eliminați cauza și verificați imediat starea de încărcare a bateriei luând măsurile ce se impun (vezi capitolul "Regimul de reîncărcare").
Păstrați bateria în stare curată și uscată. Depunerea prafului pe suprafața capacului bateriei poate conduce la descărcarea ei în stand-by cu consecință, suprasolicitarea bateriei.

Regimul de reîncărcare a bateriei

Se supune procesului de reîncărcare pe redresor, orice baterie aflată într-una sau mai multe din urmatoarele situații:

 • Baterie descărcată accidental (sub 75%).
 • Baterie depozitată, la finalul fiecărui interval de stocare precizat în tabelul de la capitolul "Depozitare".
 • Baterie descărcată - reclamată ca defectă - înaintea prezentării la service pentru diagnosticare.
Procesul de reîncărcare poate fi executat, de regulă, cu ajutorul oricărui redresor comercial (și nu numai) de curent continuu care poate să asigure la ieșire următoarele: 13,5V ≤ U ieșire (V) ≤ 16,5V și un curent 4A ≤ I ieșire (A) ≤ 25A
În principiu, încărcarea pe redresor se face cu un curent a cărui valoare este de cca. (5÷10) % Cn (A), până când apar degajări uniforme de gaze în toate elementele bateriei, iar densitatea electrolitului se stabilizează în jurul valorii de 1,28±0,0 1 (g/cm³).
Spre finalul încărcării tensiunea la bornele bateriei atinge valorea de 15,80….16,50 [V] la temperatura de 25°C (atenție! în regim de funcționare redresor). Pe toată durata încărcării pe redresor, dopurile bateriei vor fi scoase. Este recomandată efectuarea reîncărcării de către ateliere specializate.
În tabelul de mai jos se prezintă informativ gradul de încărcare și tensiunea în gol a bateriei în raport cu densitatea electrolitului (25°C.)

Risc major Risc Alerta Admis
Grad de încărcare (%) 25 50 75 100
Tensiune în gol (V) 12 12,3 12,55 12,8
Densitate electrolit (g/cm³) 1,16 1,20 1,24 1,28

Atenție utilizatori

 • Bateriile vor fi transportate, depozitate și montate în poziție normală de utilizare, pentru a evita scurgerile de electrolit!
 • Este strict înterzisă prezența unor flăcări deschise sau producerea de scântei în preajma bateriei montate pe mașină sau supuse procesului de încărcare pe redresor. PERICOL DE EXPLOZIE !

Fixare

Fixare B00 - Fara prindere jos Fixare B01
Fixare B03 Fixare B13

Terminale

Terminal 1 Terminal 3

Scheme de montaj

Scheme de montaj 0 Scheme de montaj 1
Scheme de montaj 3 Scheme de montaj 4