ANUNȚ PUBLIC

ROMBAT SA titular al proiectului „Dezvoltare durabilă și eficientizarea activitate la ROMBAT SA prin instalarea unui sistem fotovoltaic pentru producerea energiei electrice în conformitate cu prevederile art. 11, alin. 7 lit. f din Legea 50/1991 republicată”, amplasat în municipiul Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 4, judeţul Bistriţa-Năsăud, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Dezvoltare durabilă și eficientizarea activitate la ROMBAT SA prin instalarea unui sistem fotovoltaic pentru producerea energiei electrice în conformitate cu prevederile art. 11, alin. 7 lit. f din Legea 50/1991 republicată”, amplasat în municipiul Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 4, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.