ANUNŢ PUBLIC

SC ROMBAT SA, titular al proiectului „Modificarea și restructurarea instalațiilor interioare de exhaustare” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru „Modificarea și restructurarea instalațiilor interioare de exhaustare”  propus a fi amplasat în municipiul Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 4, judeţul Bistriţa-Năsăud.
 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 900-1500, și vineri între orele 900-1300 şi la următoarea adresă de internet http://apmbn.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 18.07.2017.