Colectare

Mai multe despre programul REBAT: 
ROMBAT a deschis în 2005 Rebat Copșa Mică, propriul centru specializat în reciclarea bateriilor uzate unde sunt reciclate în medie, lunar, 2000 de tone de materiale dăunătoare mediului. În facilitatea noastra de reciclare a bateriilor din Copsa Mica, procesam peste 22.000 de tone uzate in fiecare an. Datorită tehnologiilor de producție inovatoare, reciclăm plumbul din fiecare baterie colectată în proporție de până la 99%. Aceasta se traduce în respect pentru natură, grijă pentru client și bine pentru întreaga economie. Altfel spus: maxim impact economic cu minim impact ecologic. 

Un mediu de afaceri sănătos înseamnă atenție la mediul în care ne dezvoltăm afacerile. Este o promisiune pe care ne-am asumat-o, de aceea suntem atenți și acționăm permanent pentru a recompensa natura.  În plus, noi suntem cei care reciclează o  cantitate substanțială din bateriile uzate în România, indiferent cine a fost producătorul inițial. Ne place să credem că asta înseamnă grijă pentru natură, responsabilitate pentru economie și economie financiară pentru clienții noștri.

Îndreptați-vă cu încredere spre rețeaua de colectare-valorificare Rombat! Pentru societățile autorizate să colecteze baterii uzate și deținătorii de parc auto propriu, Rombat oferă:
- preț, termen și modalitate de plată: negociabile
- transportul cu mijloace auto autorizate pentru transport substanțe periculoase (ADR)

Deținători de baterii uzate auto și industriale, în carcase de polipropilenă (vezi ghid de identificare), contactați-ne la urmatoarea adresă:

Telefon: 0263-238.143 

Contactati-ne pe e-mail: alexandru.szabo@rombat.ro sau catalin.carlejan@rombat.ro

alexandru.szabo@rombat.ro catalin.carlejan@rombat.ro

Reciclare

Colectare + Valorificare baterii uzate cu Rombat = Resurse pentru Romania

Contribuiți la reducerea consumului de resurse naturale returnând bateria uzată prin rețeaua de colectare-valorificare Rombat conform HG 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori. Rombat colectează bateriile uzate în scopul valorificării lor la punctul de lucru Rebat Copșa Mică și distribuie baterii noi în cele peste 3.000 de magazîne din toata tara.
Respectați HG 1132/2008 predând bateria uzată la achiziția bateriei noi, la magazin sau unitatea service.

Prin această activitate de colectare-valorificare:
- contribuim la protecția mediului înconjurator, deoarece bateriile uzate rămase nereciclate poluează solul, apa și aerul;
- respectăm legislația națională și cea europeană ;
- diminuăm exploatarea resurselor naturale ;
- contribuim la menținerea unui preț de vânzare mai mic pentru bateria Rombat

Proces de Reciclare

Rombat colectează bateriile uzate în scopul valorificării lor la punctul de lucru Rebat Copșa Mică. Datorită tehnologiilor de producție inovatoare, reciclăm plumbul din fiecare baterie colectată în proporție de până la 99%.

Mediu

ISO 14001

Punctul de lucru al Rombat, Rebat din Copșa Mică, acordă permanent o grijă deosebită protecției mediului înconjurator prin:

1

Respectarea legislației de mediu aplicabile


2

Economisirea resurselor naturale


3

Identificarea riscurilor de mediu și luarea măsurilor de prevenire a acestora


4

Modernizarea și retehnologizarea progresivă a fluxurilor tehnologice pentru reducerea impactului asupra mediului


Rebat susține dialogul cu părțile interesate privind impactul activitaților, produselor și serviciilor sale asupra mediului, astfel:

1

În raportarea anuală de mediu


2

Pentru obținerea acordurilor de mediu, precum și deciziilor respective ale autoritaților


Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la:

rebat@rombat.ro